Kuopion Kaupunginorkesteri

 
 

Vuorovaikutus syventää orkesterin yleisötyötä

Facebook Twitter

Julkaistu 09.06.2022

Säännöllisellä yleisötyöllään Kuopion kaupunginorkesteri tutustuttaa eri yleisöryhmiä orkesteriin ja orkesterimusiikin maailmaan. Yleisötyöllä myös syvennetään kuulijoiden musiikkikokemuksia. Joskus yleisötyö tavoittaa laajoja joukkoja yhdellä kertaa (kuten kummilapsitoiminnassa vuonna 2017 syntyneille kuopiolaislapsille perheineen); toisinaan kehitetään suhdetta pienen yleisöryhmän kanssa.

Tärkeänä työkaluna erityisesti pienempien ryhmien kanssa toimimisessa on vuorovaikutus muusikoiden ja yleisön jäsenten välillä. Vuorovaikutuksen kautta orkesterin muusikot, muusikon työ ja itse orkesterimusiikki tulevat lähemmäksi monenlaisten ihmisten arkista elämää. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on jokaisen kuulijan ja muusikon arvostaminen sellaisina kuin he ovat: vuorovaikutusta tehdään niillä taidoilla, joita kullakin on. Kaikkien ei tarvitse olla synnynnäisiä puhujia – vuorovaikutus voi olla myös vähäeleisempää.

Yksi esimerkki kaupunginorkesterin vuorovaikutuksellisesta yleisötyöstä on Helsingin kaupunginorkesterin ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n koordinoiman Saavutettavat orkesterit -hankkeen Kuopion pilotti ikäihmisille keväältä 2021. Siinä orkesterin KallaKvartetti soitti kolme virtuaalista musiikkihetkeä Melankadun toimintakeskuksen päivätoimintaryhmälle Teams-yhteyden kautta. Musiikkihetken jälkeen Teamsin välityksellä käytiin keskustelua yhdessä yleisön kanssa. Musiikkihetkien myötä muusikot tulivat tutuiksi, soitetut ikivihreät toivat mieliin nuoruusmuistoja ja inspiroivat ryhmän keskustelemaan tärkeistä musiikkimuistoista Teams-lähetyksen jälkeen.

Toinen esimerkki uudesta avauksesta vuorovaikutuksen tiellä on Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman ALIISA-hankkeen kautta tänä keväänä toteutettu projekti Pirtin koulun 5-luokkalaisten kanssa. Hankkeen täydennyskoulutusopiskelijan, Anu Piispasen johdolla toteutettiin kuusi musiikin- ja kuvataiteiden opetusta sekä orkesterin yleisötyötä yhdistävää oppituntia, joista neljässä oli mukana orkesterin jousikvintetti. Projektissa tuotiin yhteen kuvataiteen painotusopetuksen oppilaat ja opettajat sekä eri kansallisuuksia edustavat muusikot, ja saatettiin näin heidät sekä kuvataide ja musiikki keskinäiseen luovaan vuorovaikutukseen inklusiivisen pedagogiikan menetelmiä hyödyntäen.

Projektissa oppilaat mm. maalasivat ja piirsivät kuvataidetöitä musiikkikappaleiden inspiroimana, musisoivat yhdessä muusikoiden kanssa kehorytmiikkaa hyödyntäen sekä kokeilivat jousisoitinten soittamista muusikoiden opastuksella. Osa kuvataidetöistä toimi vastavuoroisesti innoituksena kolmen muusikon musiikki-improvisaatioille, jotka he esittivät projektin lopussa Pirtin koululla pidetyssä Sävelsilta-konsertissa. Tiiviin projektin myötä nuoret, joista suurimmalla osalla ei ollut aiempaa kosketuspintaa musiikkiin, saivat syvällisen kokemuksen musiikin ja kuvataiteen yhteydestä ja ilmaisukeinoista sekä yhteyden muusikoihin ja orkesteriin. Muusikot puolestaan saivat inklusiivista ja osallisuutta edistävää osaamista yleisötyötoimintaansa.

Vuorovaikutuksellisen toiminnan myötä voidaan huomata, että orkesterin toiminta ei ole elitististä harvojen herkkua, vaan voi koskettaa meistä jokaisen arkista elämää. Vuorovaikutuksellinen yleisötyö antaa kaikille osapuolille uusia kokemuksia, mahdollisuuden osallistua yhteiseen kokemukseen syvemmin ja sitä kautta merkityksellisyyttä elämään.

Tutustu ALIISA-hankkeen projektiin Anu Piispasen blogissa: Yhdessä kohtaamme Sävelsillalla (linkki avutuu uuteen ikkunaan linkedin.com -näkymässä)

Elina Prepula

Kuopion kaupunginorkesterin tuottaja
Kuopion Musiikkikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin tiedottaja

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME
OP Kuopio