Kuopion Kaupunginorkesteri

 
 

Uutta ylikapellimestaria etsimässä

Facebook Twitter

Julkaistu 03.08.2022

Keväällä 2022 Kuopion kaupunginorkesteri oli sanomattoman murheellisen tilanteen äärellä, kun ylikapellimestari Jaakko Kuusisto menehtyi. Työstimme asiaa yhteisössämme, omistimme Jaakon muistolle konsertin, pidimme yhteisen muistotilaisuuden samalla, kun Jaakon arkku kuljetettiin Kuopion Musiikkikeskuksen ohi kohti viimeistä leposijaa eli Hietaniemen hautausmaata. Samaan aikaan olimme pakotettuja suuntaamaan katsetta myös tulevaisuuteen. Yhteinen matka Jaakon kanssa katkesi liian varhain, mutta hänen musiikillinen perintönsä elää vahvana Kuopiossa. Jaakon sopimus kestää virallisesti kesän 2023 loppuun saakka, mutta suunnittelujänne on orkestereissa pitkä ja katse jo monta vuotta eteenpäin. Kevät 2023 on suunniteltu taiteellisen toimikunnan kanssa ja jotta uuden taiteellisen johtajan kädenjälki voisi näkyä ensi syksystä alkaen, oli valintaprosessi käynnistettävä olosuhteista huolimatta jo keväällä 2022.

Kuopion kaupunginorkesterissa on tapana tehdä kapellimestarikyselyt jokaisen kauden jälkeen. Orkesterin muusikot antavat kyselyissä palautetta vierailevista kapellimestareista ja kertovat ketkä ovat tehneet suurimman positiivisen vaikutuksen. Samalla voi antaa muutakin palautetta ja tuoda vierailijatoiveita esiin myös listan ulkopuolelta. Minun aikanani, vuodesta 2018 alkaen kapellimestarikyselyitä on lähetetty yhteensä kymmenen, joista kolme on koskenut ylikapellimestariprosessia, joko Jaakon optiovuosien tai seuraajan osalta.

Ylikapellimestarin pesti on tyypillisesti määräaikainen. Sopimuksen sisältö ja pituus riippuu molempien osapuolten intresseistä. Laki esittävien taiteiden edistämisestä kuitenkin edellyttää, että valtionosuuksia nauttivalla taidelaitoksella tulee olla tietyt kriteerit täyttävä taiteellinen johtaja. Käytännössä Kuopion kaupunki saa valtiolta noin miljoona euroa siksi, että orkesteritoiminta on järjestetty ammattimaisesti ja lain määrittelemällä tavalla.

Orkesteri on monella tavalla hierarkinen yhteisö, mutta vaikutusmahdollisuuksia muusikoiden työhön pyritään järjestämään niin paljon kuin mahdollista. Ylikapellimestari on tärkeä työpari hallinnolliselle johtajalle, mutta hän on ennen kaikkea orkesterin keulakuva ja taiteellinen kehittäjä. Siksi muusikoiden mielipide on erityisen tärkeä ylikapellimestaria valittaessa. Ylikapellimestarilla tulee olla paljon erityisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ohjelmistosuunnitteluun, sosiaalisiin taitoihin, tarkoituksenmukaiseen toimintaan harjoitus- ja konserttitilanteissa, imagollisiin arvoihin ja taiteelliseen tavoitteellisuuteen – vain muutamia mainitakseni. Näitä asioita on pidetty orkesterikokouksissa pinnalla ylikapellimestariprosessin edetessä.

Käsittelimme taiteellisen toimikunnan kanssa tiettyjä rajaavia käytännön realiteetteja huomioiden lisäksi nuotiston, markkinoinnin ja tuotantotiimin näkökulmia. Halusimme meille ennestään tutun henkilön, jonka kanssa intressit kohtaavat ja orkesteri pääsee taiteellisesti kehittymään. Kyselyistä nousi esiin neljä nimeä, joita alettiin työstää tarkemmin kunkin soitinryhmän kesken. Jokaisen muusikon omat mieltymykset ja näkökulmat tulivat esille, mutta lopulta keskustelut vetäneet äänenjohtajat kantoivat vastuun ryhmän yhteisen mielipiteen muodostamiseksi. Seuraavassa vaiheessa orkesterin valtuuskunta ja taiteellinen toimikunta rajasivat vaihtoehdot kahteen. Näistä kahdesta nimestä järjestettiin äänestys. Jokaisella orkesterin jäsenellä oli yksi ääni, jonka sai käyttää tai olla käyttämättä.

Äänestystulos oli selkeä. Luin mielenkiinnolla myös muusikoiden vapaaehtoisia kommenttikenttiä, jotka sisälsivät analyyttistä pohdintaa, fiksua argumentointia ja toisaalta kommentteja prosessin haastavuudesta. Tulevaa ylikapellimestaria kommentoitiin mm. näin:

“Hän tietää mitä haluaa, inspiroiva taiteilija! Hänen ohjelmistosuunnittelunsa on kiinnostavaa ja ottaa huomioon nykyajan vaatimuksia mm. diversiteetin suhteen. Vahvuuksia on myös selkeä verbaalinen ulosanti – hän osaa puhua myös yleisölle. Hänen taustansa auttaa häntä ymmärtämään monien kansalaisuuksien orkesteriamme.”

Vaikka jouduimme keväällä hankalaan pakkosaumaan, on tämä prosessi ollut todella opettavainen ja arvokas. Tuon äänestyksen perusteella lähdin neuvottelemaan kyseisen kapellimestarin ja hänen agenttinsa kanssa sopimuksen yksityiskohdista. Kuopion kaupunginorkesterin uuden ylikapellimestarin julkistus tapahtuu vielä tämän vuoden puolella. Pysykäähän kuulolla!

Katariina Kummala

Kuopion Musiikkikeskuksen ja Kuopion kaupunginorkesterin johtaja

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME
OP Kuopio